Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις