Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Το ιατρείο