Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Περιεδρικό απόστημα – συρίγγιο