Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Νοσογόνος Παχυσαρκία