Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (LSG)