Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Μετεγχειρητική κήλη