Δέχεται Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή